Vật chất

Cân bằng tầm nhìn Thương hiệu với khả năng tương thích của gói có thể có tác động lớn đến vật liệu được sử dụng cho gói của bạn. Chúng tôi cung cấp bao bì sinh thái, vật liệu thủy tinh có thể được sử dụng trong các gói hàng có sẵn, và chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn và cung cấp hướng dẫn lựa chọn vật liệu & trang trí dựa trên nhu cầu Thương hiệu của bạn.

Home -Material

CỐC THỦY TINH

Thủy tinh là chất rắn vô định hình không kết tinh thường trong suốt. Thủy tinh có thể được đúc và trang trí theo những cách tạo tuyên bố, đồng thời mang lại khả năng chống hóa chất và các đặc tính rào cản tuyệt vời cho bao bì.