Khuôn mẫu riêng

TRONG KHOẢNG

Cho dù bạn đang tạo ra một sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh hay chỉ muốn trang trí cho một thùng chứa hiện có, dịch vụ khuôn riêng của chúng tôi có thể tạo ra bao bì cho thiết kế độc đáo của bạn và các kỹ sư của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn mọi bước, từ kỹ thuật và Bản vẽ 3D gợi ý về các vật liệu tốt nhất để sử dụng.

341