Đảm bảo chất lượng

Chính sách chất lượng của chúng tôi

Chính sách của Kemig Glass là duy trì chất lượng cao của dịch vụ và sản phẩm của mình.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan. Mà vượt quá sự mong đợi của khách hàng của chúng tôi.

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ sẽ tuân theo yêu cầu của khách hàng. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng và bằng cách khuyến khích giao tiếp tốt.

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng tuyên bố chất lượng này phù hợp với tổ chức và sẽ đạt được bằng cách:

● Cung cấp khuôn khổ để thiết lập và xem xét các mục tiêu quản lý và chất lượng.
● Truyền đạt các chính sách và thủ tục trong tổ chức.
● Cung cấp đào tạo và phát triển nhân viên và sử dụng các phương pháp hay nhất.
● Thu thập phản hồi của khách hàng và liên tục cải tiến các quy trình để phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001: 2015.